Allan Ungar

Tapped Out
5.4

Tapped Out

May. 27, 2014

Tapped Out

Një djalosh i ri i cili dënohet nga komuniteti i shkollës për disiplinën dërgohet tek një shkolle e karatesë, të cilin e shtyhen ate të merr ...