Annalise Lockhart

The Assistant
5.9
HD

The Assistant

Jan. 31, 2020

The Assistant

Një vështrim mbi ditën e punës së një asistenteje të një drejtori të fuqishëm. Xheini ndjek rutinën e përditshme dhe bëhet e kujdesshme nga ...