Akemi Goto

[REC]²
6.5
HD

[REC]²

Sep. 15, 2009

[REC]²

Për të konstatuar situatën aktuale, një oficer i supozuar mjekësor dhe një ekip i GEO hyjnë brenda në ndërtesën e banuar dhe fatkeqe, tashmë të ...