Patricia Tallman

Army of Darkness
7.6
HD

Army of Darkness

Oct. 09, 1992

Army of Darkness

Një njeri transportohet aksidentalisht në vitin 1300 A.D., ku ai duhet të luftojë një ushtri të të vdekurve dhe të marrë Nekronomikon kështu që ...