Adam Herschman

Accepted
6.5
HD

Accepted

Aug. 18, 2006

Accepted

Një nxënës gjimnazi i refuzuar nga çdo shkollë që aplikon, tenton të krijojë institutin e tij të edukimit, Institutin Teknologjik të Harmonit ...